Longxiang Rubber(Dalian)

医療関係ゴム部品

多方面に利用されています。
車両用部品として広く活用しよう!

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:75  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器スイチ用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:75  
最終顧客:オムロン

成形工程

仕上げ検査工程